Γεώργιος Ζαχαράκης

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ζαχαράκης

Γεώργιος Ζαχαράκης

Ο Γεώργιος Ζαχαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και νομικός σύμβουλος εμπορικών εταιρειών. Ειδικεύεται στο αστικό και στο εταιρικό δίκαιο, με πολλαπλή ενασχόληση στα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Συγχρόνως διαθέτει πλούσια εμπειρία στις οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ομαλή επίλυση των διαφορών, όταν είναι εφικτή, ανάλογα με τις περιπτώσεις των εντολέων. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.