Δημοσιο Δικαιο

Δημοσιο Δικαιο

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Τα προβλήματα του πολίτη με τη Διοίκηση είναι δυστυχώς συνηθισμένο φαινόμενο, ενώ είναι έκθετος σε κυρώσεις ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του. Επίσης η επιχειρηματική δραστηριότητα πολλές φορές συναντά γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία άλλοτε χρειάζονται προληπτικό σχεδιασμό και άλλοτε την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Συχνά το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί το καταφύγιο του πολίτη, ειδικά στις περιπτώσεις αντισυνταγματικότητας των προβληματικών νόμων. Μεγάλα επίσης ζητήματα δημιουργούνται και στην εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, τις οποίες αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Συχνες ερωτησεις

Κυρίως από τη σχολαστικότητα του δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει να επιβλέψει την προετοιμασία του συνολικού φακέλου. Στην πραγματικότητα οι παράγοντες που καθορίζουν τη συμβατότητα της εταιρικής προσφοράς με την προκήρυξη έργου είναι αφενός η προσεκτική αξιολόγηση της προκήρυξης και όλων ανεξαιρέτως των συνοδευτικών εγγράφων, αφετέρου η έγκαιρη αξιοποίηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την πρόληψη ζητημάτων που προκύπτουν συχνά στις αναθέσεις έργων.

Ναι υπό όρους, καθώς θα πρέπει να διερευνηθεί αν έγινε σωστή αξιολόγηση των στοιχείων του εταιρικού φακέλου, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης και της αντίστοιχης εκάστοτε νομοθεσίας.

Ναι, καθώς ακόμη και η δημόσια διοίκηση οφείλει να σέβεται το εκάστοτε νομικό καθεστώς, γεγονός που προστατεύει τον πολίτη από τις πράξεις και τις παραλείψεις της.