Νομος Πνευματικης Ιδιοκτησιας

οι 2 καινοτομίες του νέου νόμου
Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκη Παπουτσής Χρήστος Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Νομος Πνευματικης Ιδιοκτησιας

Με αφορμή το νέο νόμο που ψηφίστηκε χθες 13.7.2017 μεταξύ άλλων για την προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στο internet αξίζει να αναφερθούν δύο σημαντικές καινοτομίες.

Η πρώτη βρίσκεται στο άρθρο 54 όπου προβλέπεται η ενσωμάτωση αμοιβής των πνευματικών δημιουργών στην αξία αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα προβλέπεται το ποσοστό 2% της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των tablet (όχι των smartphones) ως αμοιβή των δημιουργών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ευρύτατη αναπαραγωγή ψηφιακών έργων μέσω διαδικτύου την τελευταία δεκαετία οδήγησε στην ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών λύσεων, ώστε να αναπληρωθούν εν όλω ή έστω εν μέρει τα έσοδα των πνευματικών δημιουργών. Η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου φυσικά και δεν ήταν δυνατόν να απαγορευτεί λόγω της ελευθερίας χρήσης του διαδικτύου. Έπρέπε όμως με κάποιον τρόπο να προστατευθούν τα συμφέροντα και των πνευματικών δημιουργών, οι οποίοι έβλεπαν τα έσοδα τους να μειώνονται, λόγω της στροφής ειδικότερα των νεότερων γενεών στο διαδίκτυο, όπου γίνεται ευρύτατη αναπαραγωγή των έργων τους.

Η δεύτερη καινοτομία βρίσκεται στο άρθρο 52 και τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδικτυακών προσβολών, όπου προβλέπεται ότι η διαδικτυακή προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπιστεί με διοικητική διαδικασία συμμόρφωσης για απόσυρση του υλικού και προστίμου της αρμόδιας Επιτροπής. Σε αυτό το άρθρο προβλέπεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός της προσβολής από τους τελικούς χρήστες από αυτήν που προέρχεται από τους παρόχους φιλοξενίας, καθώς ορίζεται ρητά ότι η προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης και προστίμων αφορά παρόχους φιλοξενίας και ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, ενώ δεν αφορά τους τελικούς χρήστες οι οποίοι αναπαράγουν τα πνευματικά έργα μέσω downloading, streaming ή peer to peer αναπαραγωγής.

Απομένει να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προσωρινή ή για την τελική λύση των προβλημάτων της προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.