Κατερίνα Ροκανά

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ροκανά

Κατερίνα Ροκανά

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ροκανά

Η Κατερίνα Ροκανά κατάγεται από τη Μεσσηνία και είναι απόφοιτη του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα υποθέσεων, με έμφαση στο αστικό και στο διοικητικό δίκαιο. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης με το αστικό δίκαιο, διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στο δίκαιο ακινήτων, έχοντας την ικανότητα πλήρους ελέγχου του νομικού καθεστώτος ενός ακινήτου, με ταυτόχρονη διερεύνηση τυχόν μελλοντικών επιπλοκών. Συγχρόνως, παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις του διοικητικού δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου ερευνά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες προϋποθέσεις για την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με τις υποθέσεις ακινήτων. Λόγω της διαρκούς επιστημονικής εξέλιξής της, έχει παρακολουθήσει επιπρόσθετο κύκλο μαθημάτων προσφυγικού δικαίου στο ΑΠΘ. Είναι γνώστρια της αγγλικής γλώσσας.