Καλλιοπη Φουρναρη

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Καλλιοπη Φουρναρη

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Η Καλλιόπη Φουρνάρη κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Σορβώνης, με αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου της Σορβώνης, στον τομέα του Δικαίου Ίντερνετ και Νέων Τεχνολογιών. Επίσης έχει αποπερατώσει την πρόσθετη επιμόρφωσή της στην εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ειδικεύεται στην Ηλεκτρονική Διοίκηση, στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, στα Ηλεκτρονικά Τραπεζικά Συστήματα και στην Πληροφορική. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου και του Δικαίου Internet, καθώς και στους τομείς του Ευρωπαϊκού, Συγκριτικού και Δημοσίου/Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο σχεδιασμό εταιρειών και στη δημιουργία μητρικών – θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγχρόνως εξειδικεύεται στην επεξεργασία συμβάσεων δικαίου πληροφορικής και internet. Είναι γνώστρια της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.