Ποινικο Δικαιο

Ποινικο Δικαιο

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Η Ποινική Δικαιοσύνη αποτελεί τον πιο σημαντικό τομέα δικαστικού αγώνα, λόγω της βαρύτητας των συνεπειών της. Η ποινική διαδικασία εις βάρος του κατηγορουμένου αποτελεί ένα δυσβάσταχτο φορτίο, το οποίο πρέπει να ανατίθεται σε δικηγόρο με εμπειρία και κατάρτιση. Η βασική μας αρχή είναι ότι κάθε ποινική δίκη οφείλει να διεξάγεται με μια δίκαιη διαδικασία, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της κατηγορίας, και αυτή είναι η μόνιμη επιδίωξή μας.

Η νομική προστασία που παρέχουμε είναι διπλή. Αφενός παρέχουμε την απαραίτητη δικαστική προστασία ώστε να προστατέψουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, προσφέροντας ολοκληρωμένη υπεράσπιση, αφετέρου χειριζόμαστε με τη μέγιστη επιμέλεια την υπόθεσή του, συμμετέχοντας ενεργά στο δικαστικό αγώνα του.

Συχνες ερωτησεις

Μόνο στις περιπτώσεις κακουργημάτων. Η συμβουλή μας, ωστόσο, είναι διαχρονική. Αν εξαιρέσει κανείς τις πολύ τυπικές δίκες, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αποτελεί τεράστιο ρίσκο για έναν διάδικο να συμμετέχει σε ακροαματική διαδικασία χωρίς την υποστήριξη δικηγόρου, καθώς το λειτούργημα του δικηγόρου είναι αναντικατάστατο.

Η δίκαιη δίκη ως έννοια ορίζεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για το σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Η μη τήρηση των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης γεννά ζητήματα ακυρότητας της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η αυτόφωρη διαδικασία αποτελεί τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής δικονομίας στις περιπτώσεις που υπάρχει σύλληψη είτε ταυτόχρονα με την τέλεση μιας αξιόποινης πράξης, είτε το αργότερο εντός 48 ωρών, αναλόγως με την ώρα της σύλληψης.