Δικαιο Επιχειρησεων

Δικαιο Επιχειρησεων

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Ειδικά σήμερα οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σωρεία προβλημάτων, είτε πρόκειται για εμπορικές διαφορές, είτε για προβλήματα εναρμόνισης με τη νομοθεσία των επιχειρήσεων. Έχουμε πλήρη αίσθηση και γνώση των νομικών ζητημάτων των επιχειρήσεων, και στεκόμαστε δίπλα τους είτε σε δικαστικό, είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Συγχρόνως, οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας e-Commerce και της αντίστοιχης πνευματικής ιδιοκτησίας.

συχνες ερωτησεις

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προστατευτεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, σε πολλά επίπεδα. Μια επιλογή είναι η έγκαιρη κατοχύρωση εμπορικού σήματος. Εναλλακτικά μπορεί να αποδείξει σε δικαστικό επίπεδο τις αθέμιτες ενέργειες ανταγωνιστικής επιχείρησης, και να ζητήσει τόσο την παύση των ενεργειών, όσο και τα διαφυγόντα κέρδη της.

Η επιχείρηση θα πρέπει να ρίχνει το κέντρο βάρος της στην πρόληψη και ειδικότερα στην προσεκτική νομική ανάλυση των ζητημάτων της σε συμβουλευτικο επίπεδο. Σε περίπτωση κάποιας κρατικής κύρωσης, η δικαστική αντιμετώπιση αποτελεί μονόδρομο.

Λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και των ευρωπαϊκών εξελίξεων, εφαρμόζεται και η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και κατά τη δημιουργία μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας.