Αστικο Δικαιο

Αστικο Δικαιο

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Το αστικό δίκαιο αποτελεί αντικείμενο όλων των δικηγορικών γραφείων, καθώς περιλαμβάνει υποθέσεις που σχετίζονται ενδεικτικά με το οικογενειακό δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο και το εμπράγματο δίκαιο. Στο οικογενειακό δίκαιο περιλαμβάνονται οι διαφορές των διαζυγίων, στο κληρονομικό δίκαιο οι διαφορές μεταξύ των κληρονόμων ως προς τη διανομή της ακίνητης περιουσίας, ενώ στο εμπράγματο δίκαιο εμπεριέχονται οι διαφορές που αφορούν ακίνητα.

Συχνες ερωτησεις

Όχι, καθώς είτε πρόκειται για διαζύγιο με αντιδικία, είτε συναινετικό, η δικαστική απόφαση ή το ιδιωτικό συμφωνητικό διαζυγίου επιβάλλεται να ρυθμίζουν το θέμα της επιμέλειας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στο συμφέρον των τέκνων, ώστε η λύση του γάμου να έχει τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.

Οι περισσότερες ναι, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη διάθεση και από τις δύο πλευρές των αντιδίκων. Η διαχρονική μας σύσταση είναι να επιλέγεται η δικαστική οδός όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συμβιβασμού.

Ναι, κατόπιν αντιδικίας, και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από τη διάσταση των συζύγων.