Δικαιοσυνη

Η συμμόρφωση μιας ιστοσελίδας ταυτίζεται με τη συμμόρφωση της ιδιοκτήτριας επιχείρησης;